1
2
3 Czas leczy rany
4 Barok AD 2009
5 Kohelet
6
7 Kategoria E
8
9
10 Uzasadnienie
11
12
13 Palenie
14
15 Pierwszy
16 Do kamienia
17 Ona i trzej