Tyześ to, budziku?... 
... cosi mi sie śniyło... 
Cy lepiyj, cy gorzyj, 
zabocyłek. 
Cichoze! 
W imie Ojca i Syna i Ducha Świentego... 
Trza bedzie zaroz wstawać. Pomyślem se ino, do cego. 
Msa bedzie dzisiok wiecór. Ne to zmówimy brewiorz. 
Jak słónko bez firanke, bez kartki patrzy się niebo. 
Iść do skoły? Trza. Musi ftosik dzieci ucyć. 
Starsym by worce zrobić wywiadówke w dusy! 
Kie ino ik uwidzem, zaroz... dobre, juz dobre - 
Ciupage na bok! To nie tyn problym... 
Pić kawe? Trza. Bo w skole w pół korytorza usnem. 
Nie duskiem, bo mie jesce odwiedzom na Zoduski. 
Golić sie? Cy jo wiym? Dy bośkanio nie bedzie. 
Biskup ? mom nadzieje ? zadzwoni, zakiel przyjedzie. 
Być dobrym dlo probosca? Trza. Przeciez i to cłowiek. 
Jak sie ozpyndzi, moze co o urlopie powie? 
Wysłać list? Dzisiok to juz trza. Po lekcjak pódem po znacek. 
ęBedzies na poccie? Od razu rate za auto zapłacis!" 
Raty! Na nowe fiaty! O comiesiencne raty! 
Goście, ftoryk trza przyjonć obiadem za pół wypłaty! 
Dość, ze nie fcom dokładki. E - juz pietnoście po sóstyj! 
Jabo ta kołdra zlezie ze mnie, jabo zaś usnem! 
Tak sie godo, ze świat ceko bogaty i syroki. 
Co z tego, kie mi nocka bawi sie moim okiem? 
Ej, budziku! Hucys i hucys! Dejze spokój! Dy starcy! 
Tak mie ciongnies, jak baba swojego chłopa z karcmy. 
Dobrze, zek sie nie zyniył. Kie bedem fcioł, wte wstanem! 
Heeeej... 
Trza hipnonć wreście w zimny potocek z kranu! Jamen.