To co w nawiasie należy dodawać, 
Mnożyć i dzielić najpierw - nim o grzechu 
Drugich, aferach, z dnem podwójnym sprawach 
Zaczniemy mówić, weĽmy się w nawias 
U¶miechu.