Polityk szuka sobie miejsca: 
Diet, pensji, przywilejów mało. 
Proszę ust±pić mu pierwszeństwa 
W kolejce do konfesjonału.