Gdy się szósty krzyżyk w małżeństwie zacznie, 
Czas otwierać proces o beatyfikację, 
Bo jest już heroiczno¶ć cnót 
I cud.