Kr±żenia długo wzrokiem 
Koło jej nóg unikaj: 
Kto we dnie patrzy w ogień, 
Ten będzie w nocy sikał!