Jeden ministrant w czasie kazania
Sign pod pulpit i na kolanach
Rozoy sobie... wypominki -
Byy ciekawsze odrobink