Ten, co przychodzi spóźniony wiecznie 
Na Mszę, gdzie niebo za klamką, 
Jutro od rana będzie miął teczkę 
Pod drzwiami prezesa banku.