Dobrze byo pod krzyem upi oczy czuwaniem,
z podcieliwszy powiece. Pierwszy podniose
Gow, by potem poskada ptno i chustk osobno.
Ten, kto wstaje na dobre, cieli swe ko.