Mamre Mamre

W moim Kociele nikt nas o uczucia
Nie pyta, boto znosimy na butach.
Wolno nam przey swoje lata przy kim
Po jednej stronie chusty Weroniki -
Lecz mimo wszystko zapraszam ci tutaj!

Marzy si oddech nie dla sw, od kiedy
Wargi sztywniej z mwienia o niebie;
Lub dwik - od tego, co, widzc nas, atwo
Rozciela dywan zgaszonego wiata -
Nie moe ci tu tak po prostu nie by!

To wszystko twardo dbw. One goci
Przywiod - z Trzema wieczorem odpocznij,
By potem dugo na pocieli mini
Nie spa z T, ktra si, za nimi tsknic,
Prbuje wyrwa mocnym palcom koci...