W kwestiach naukowych bardzo mio wspominam inspirujc konferencj w Tanzenbergu k. Klagenfurtu we wrzeniu 2015 przygotowan przez nieocenionego Johannesa Thonhausera, a powicon tematyce nastpujcej:

BEYOND - Local, temporal and intellectual transgressions in theology, philosophy, and cultural studies.

Miaem przyjemno zaprezentowa tam moje literacko-teologiczne badania w wystpieniu pt.

ROBERT FROST?S MOTIVE OF GOING BEYOND RIGHTLY APPLIED TO SPIRITUAL ISSUES

Przedstawiem tam wasn propozycj terminologiczn: the right application of a text, ktra pozwala, jak sdz, opisa zjawisko zastosowania tekstu (poezji) do zewntrznej wzgldem niego samego dziedziny, tutaj - ycia duchowego, na przykad dla pobudzenia medytacji. The right application zachowuje oryginaln struktur znaczeniow (sensus operis); nie deformuje jej, jak to si dzieje w uyciu tekstu, ale odnosi do dalszego kontekstu. Dlatego moe by nazwana drug, poredni interpretacj. Interesujcy jest tu szczeglnie przypadek yes-but application, czyli sytuacja, w ktrej aplikowany tekst nie koresponduje w swej integralnej caoci ze wiatem myli i przekona czytelnika, dlatego domaga si uzupeniajcego komentarza etc.

Jakie korzyci? Wielorakie. Choby wzmocnienie inspiracji literackich w duchowoci wyraajcych caociowe pojmowanie czowieka.

A take obrona tekstu - dziea sztuki przed nieodpowiedzialnym i dowolnym znieksztacaniem z zachowaniem i wyranym okreleniem statusu tekstu i wolnoci czytelnika.

***

Zob. www.upjp2.edu.pl;

Poprawiony (sobota, 03 października 2015 11:37)