Jesteś naśladowcą Jana Pawła, skoro 
W jego bibliotece paliło się światło 
Do tak późna. Przecież i z tobą nierzadko 
Po północy czuwa blask telewizora.