Marcin Godawa - poeta, ksidz. Urodzi si 24 wrzenia roku 1973 w Mylenicach, pochodzi jednak z Pcimia. Ukoczy I LO im. Kociuszki w Mylenicach, pniej studiowa polonistyk na UJ, a nastpnie teologi na Papieskiej Akademii Teologicznej, specjalizujc si w duchowoci. Diakonat we wspaniaej Biace Tatrzaskiej otworzy gralski rozdzia twrczoci literackiej, kontynuowany po wiceniach (02.06.1999) w Rabce i Krakowie-Witkowicach i uwieczony I miejscem w gwarowej kategorii oglnopolskiego konkursu im. T. Staicha w Zakopanem (1999), tomikami: Cy widzio potok? (2001), rybny snopek zyta (2004) oraz gawdami nagradzanymi dwukrotnie I miejscem na Sabaowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzaskiej (2001 i 2004).

W dziedzinie nauki zosta doktorem teologii (2006) na podstawie pracy o bogomylnoci Adama Opatowiusza, za w 2013 otrzyma habilitacj z teologii. Ksika habilitacyjna pt. Obraz Tajemnicy. Teologia Wcielenia i Narodzenia Paskiego w retorycznych medytacjach wybranych autorw rodowiska krakowskiego I poowy XVII wieku (wydanie drugie, poprawione, Wydawnictwo Naukowe, Krakw 2015) stanowi studium nad "tumaczeniem" dogmatu na jzyk medytacji poprzez aparat retoryczny. Obecnie pracuje jako adiunkt z habilitacj na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawa II w Krakowie, skupiajc si na tematyce szeroko pojtej medytacji, jzyka religijnego dowiadczenia, fenomenu chrzecijaskiej radoci, zwizku teologii z literatur a take na wsppracy midzynarodowej.

O zayoci z poezj wiadcz "literackie" tomiki: Ksidzu nie wypada... (2007) oraz Przed nastpnymi igrzyskami (2011). Zbir nowych wierszy na etapie testowania przez Czytelnikw.