...

 

 

 

 

 

...

 

Marcin Godawa - poeta, ksiądz. Urodził się 24 września roku 1973 w Myślenicach, pochodzi jednak z Pcimia. Ukończył I LO im. Kościuszki w Myślenicach, później studiował polonistykę na UJ, a następnie teologię na Papieskiej Akademii Teologicznej, specjalizując się w duchowości. Diakonat we wspaniałej Białce Tatrzańskiej otworzył góralski rozdział twórczości literackiej, kontynuowany po święceniach (02.06.1999) w Rabce i Krakowie-Witkowicach i uwieńczony I miejscem w gwarowej kategorii ogólnopolskiego konkursu im. T. Staicha w Zakopanem (1999), tomikami: Cyś widzioł potok? (2001), Śrybny snopek zyta (2004) oraz gawędami nagradzanymi dwukrotnie I miejscem na Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej (2001 i 2004).

W dziedzinie nauki został doktorem teologii (2006) na podstawie pracy o bogomyślności Adama Opatowiusza, zaś w 2013 otrzymał habilitację z teologii. Książka habilitacyjna pt. Obraz Tajemnicy. Teologia Wcielenia i Narodzenia Pańskiego w retorycznych medytacjach wybranych autorów środowiska krakowskiego I połowy XVII wieku (wydanie drugie, poprawione, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2015) stanowi studium nad "tłumaczeniem" dogmatu na język medytacji poprzez aparat retoryczny. Obecnie pracuje jako adiunkt z habilitacją na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, skupiając się na tematyce szeroko pojętej medytacji, języka religijnego doświadczenia, fenomenu chrześcijańskiej radości, związku teologii z literaturą a także na współpracy międzynarodowej.

O zażyłości z poezją świadczą "literackie" tomiki: Księdzu nie wypada... (2007) oraz Przed następnymi igrzyskami (2011). Zbiór nowych wierszy na etapie testowania przez Czytelników.